Overgewicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uiteindelijke oorzaak van overgewicht  is een grotere inname van energie in de vorm van voedsel dan verbruikt wordt door het lichaam.

Deze “overtollige” energie wordt in vetweefsel opgeslagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oorzaak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een verkeerd eetpatroon vormt de kern van overgewicht:

 

 

 

 

 

·  

te veel vet

 

 

 

 

 

 

 

·  

te weinig koolhydraten

 

 

 

 

 

 

 

·  

te vaak tussendoortjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast kunnen andere factoren meespelen, zoals:

 

 

 

 

 

·  

te weinig lichaamsbeweging

 

 

 

 

 

·  

soms een medisch probleem, zoals een te traag werkende schildklier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze factoren bij elkaar opgeteld zorgen voor een verstoorde energiebalans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de hoeveelheid energie die het lichaam nodig heeft, wordt 85% gebruikt om het lichaam goed te laten functioneren en om warm te blijven. De overige 15% is noodzakelijk om lichamelijke inspanning te verrichten. Vermeldenswaardig is dat hoe fanantiek iemand ook sport, de verbranding (tijdelijk) zelden meer dan 10% zal toenemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevolgen van overgewicht.

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal aandoeningen en/of ziekten die het gevolg kunnen zijn van overgewicht:

 

 

hoge bloeddruk

 

 

 

 

 

 

 

suikerziekte

 

 

 

 

 

 

 

gewrichtsklachten (arthrose)

 

 

 

 

 

 

 

(slag)aderverkalking / hoog cholesterolgehalte

 

 

 

 

 

 

 

trombose

 

 

 

 

 

 

 

jicht

 

 

 

 

 

 

 

galstenen

 

 

 

 

 

 

 

slaap apneu syndroom / snurken

niet fit voelen

psycho-sociale klachten 

 

 

 

 

 

 

Het is aangetoond dat bij 70% van de patiënten met hoge bloeddruk en/of suikerziekte, bij wie deze aandoeningen ontstonden als gevolg van overgewicht, genezing optrad nadat zij waren afgevallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe vaak komt overgewicht voor?

 

 

 

 

 

 

In 2012 had 48,3% van de Nederlanders van 19 jaar en ouder overgewicht (inclusief obesitas) Overgewicht komt vaker voor bij mannen (53%) dan bij vrouwen (43,7%). Bij obesitas is dit andersom, meer vrouwen hebben obesitas (13,95) dan mannen (11,3%). In totaal heeft 12.7% van de Nederlanders obesitas (Gezondheidsmonitor GGD’en, CBS en RIVM 2012).

De indeling in gewichtsklassen is gebaseerd op de Quetelet index of Body Mass Index (BMI) en wordt als volgt ingedeeld:

18,5 -     25 normaal gewicht

 

 

25    -     30 graad I overgewicht

 

30    -     40 graad II overgewicht / obesitas

 

> 40       morbide obesitas / ziekelijke vetzucht