Resultaten op de middellange termijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het effect van het BIAmed-programma werd onderzocht bij 400 deelnemers, zowel tijdens als tot 24 maanden na het beŽindigen van het dieet.

Uit het figuur rechts blijkt dat de daling van de BMI tijdens het dieet gemiddeld 9.2%† was (van 100 naar 90.8%). Negen maanden later bleek het behaalde gewichtverlies vrijwel volledig behouden (BMI op dat moment 91% van de startwaarde). Na 18 en 24 maanden bleek sprake van een lichte stijging van de BMI tot uiteindelijk 92.9%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gegevens tijdens de dieetperiode en na 9 en 18 maanden konden vergeleken worden met resultaten van andere dieetprogrammaís beschreven in enkele meta-analyses in de literatuur.

Zoals uit het figuur links blijkt, waren de BIAmed-resultaten significant beter dan die van andere dieetprogrammaís.