Conclusies van het onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  

De gemiddelde deelnemer aan het programma is een vrouw van middelbare leeftijd met fors overgewicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  

Cosmetische redenen zijn de belangrijkste motivatie om mee te doen aan het programma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  

De gemiddelde start BMI was groter dan 30, een waarde die gepaard gaat met ernstige gezondheidsrisico’s. Bij deze BMI waarden is de kans op hypertensie en diabetes mellitus enkele malen groter dan in de niet-adipeuze populatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  

87% van de deelnemers houdt het programma 4 weken of langer vol. Bij de meeste andere programma’s is het merendeel van de deelnemers al na 4 weken afgehaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  

Bij succesvolle deelnemers zakt de BMI 1 tot 4 punten en daalt het gewicht gemiddeld 9.4 kilo met een snelheid van 700 gram per week. De gemiddelde gewichtsdaling is 10% van het uitgangsgewicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  

Een daling van de BMI met 1 punt geeft al een significante afname van prevalentie, morbiditeit en mortaliteit van adipositas gerelateerde aandoeningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  

Mannen vallen sneller af dan vrouwen. Mensen met een hoge BMI (> 30) vallen sneller af dan zij met een lagere BMI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  

Het tijdens het BIAmed-programma behaalde gewichtsverlies blijft op de middellange termijn goeddeels behouden, met als voorlopig meeteindpunt 2 jaar na het stoppen van het dieet.