Bepaling van de lichaamssamenstelling m.b.v de BIAmeting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het principe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIA staat voor Bioelektrische Impedantie Analyse. Impedantie betekent elektrische weerstand. De beoordeling van de lichaamssamenstelling aan de hand van impedantiemetingen gaat onder andere uit van de volgende feiten:

 

 

  

Impedantie is de weerstand die een elektrische wisselstroom ondervindt wanneer die door het lichaam gestuurd wordt.

  

Het menselijk lichaam bestaat uit vet en uit vetvrije (of magere) massa. Deze magere massa bevat veel water en elektrolyten waardoor dit compartiment elektrische wisselstroom goed geleidt. Het heeft dus een lage weerstand. Vet geleidt stroom zeer slecht en heeft dus een hoge weerstand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIAcorpus Rx4004M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De impedantie is in twee delen te onderscheiden:†

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de weerstand (Rz),

die evenredig is met de totale hoeveelheid water in het lichaam (dus met de magere massa† die praktisch al het lichaamswater bevat) en

de reactantie (Xc),

die evenredig is met de hoeveelheid cellen in het lichaam (dus met de spiercelmassa).† Het is mogelijk deze twee variabelen apart te meten doordat de elektrische stroom die een celmembraan passeert een lichte vertraging ondergaat en daardoor later dan het overige deel van de elektrische stroom bij de elektrode aankomt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het menselijk lichaam bestaat uit drie in serie geschakelde cilinders: arm, romp en been. De totale weerstand van het lichaam is de optelsom van de weerstanden van deze drie cilinders.

  

De impedantie methode is door vele onderzoekers onderzocht op betrouwbaarheid door vergelijking met andere methoden om lichaamssamenstelling te meten. De conclusies hiervan zijn dat de methode betrouwbaar, precies en reproduceerbaar is.

  

De meting is eenvoudig uit te voeren. Het gaat snel en is niet belastend. Voor de meting worden op hand- en voetrug twee elektroden geplaatst. De stroom wordt via deze elektroden het lichaam in geleid waarna de impedantiemeter de weerstand en reactantie berekent.

  

Uiteindelijk kunnen met de BIAmeting de volgende variabelen worden gemeten: vetmassa, spiermassa, hoeveelheid water en voedingstoestand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om zowel weerstand als reactantie te kunnen meten, dient u wel de beschikking te hebben over een impedantieapparaat die fasegevoelig is.